گاردریل

تا حالا فکر کردید اخرین حرف قبل از مرگ چی میتونه باشه؟

تا حالا حس کردی که مرگ درست داره به تو اشاره میکنه و میگه اره با توام

وناگهان میفهمی که بهترین چیزها مال تو بودند : خانواده  سلامتی   ارامش تفریح  کار

دوستی  و و از همه مهم تر  گاردریل 

کجا میشه اون رنج رو نداشت ولی این تاثیرو حفظ کرد؟

/ 1 نظر / 13 بازدید
يكي مثل شما

99% آدما از مرگ مي ترسند چون با اون زندگي نمي كنند ، چون روزها به همه چيز مثل لباس غذا خواب فاميل دوست پول امروز فردا آينده فكر مي كنند ولي به مرگ كه يكي از سه قسم اصلي آفرينش (تولد زندگي مرگ ) مي باشه فكر نمي كنند. وقتي اونو قبول كني مي توني بدون هيچ رنجي هر تاثيري رو كه بخواي حفظ كني. و گاردريل يه مانع است و موانع خوب نيستند حتي گاردريل