چرخه

ایلیای من .

امروز که عکساتو نگاه میکردم دیدم بزرگ شدی. نمیدونی چقدر از بزرگ کردنت میترسیدم.

/ 4 نظر / 23 بازدید
نهان خانه

تو و ایلیا با هم رشد کردید... و این اولش ترس آوره.

مجتبا تقوی زاد

چشاشو نیگا! لپشو ! اووووووووم خانم یه اسپند دود کن واسه این گل پسرت:)