شرکت

کاش حقیقت مثل یک سیلی محکم میخورد تو صورتم.ولی دروغ اروم اروم مثل هوای دزد پاییز مریضم نمیکرد.

دیر فهمیدم دیر.

٢۵سالگی ام تموم شد و چی موند ؟ جز اینکه باید مهم ترین بخش عقایدم رو دور بریزم و از بین بدها خوبها رو انتخاب کنم؟  

/ 0 نظر / 16 بازدید