روزگار خوب

فردا تمام می شود این روزگار خوب                                                                      

دلتنگ می شوم من از این انتظار خوب                                                               

ته مانده های منطق خشکم مجاب شد

یک مشت مسئله یک دل شعار خوب

سرمای خیس زمستان وفا نکرد

با این دو چشم یخ زده با این بهار خوب

شرجی شده سکوت قلم توی دست من

خالیست جای خالی یک غمگسار خوب

ترسوی کوچک من باختی مرا

با یک سکوت مسخره در یک قمار خوب

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید