هرگز واقعیتی از این بی نقاب تر پیدا نخواهد شد .

دستهای ناتوانی که هر روز شکست را لمس میکنند.

هیجان چشمهای بی طاقت دنیا    سکوت معترضانه زهرا ی    شادی لبهای دخترکی که برچسب تشویقی میگیرد  صداقت های تربیت نشده   هوشبهری که هر چه میدودبه گرد قدمهای خواهر خردسالش نمیرسد  و در این میان از هر ناله ای دلخراش تر  تسلیم  مادریست که تا دیروز برای جایگاه فرزندش میجنگید .

با نفس کشیدن در این کلاس ریه هایم را پر از خدا میکنم 

/ 0 نظر / 7 بازدید