تو کنارمی وقتی خطر میکنم

وقتی کنجکاوی های ارضا نشده نوجوونیم  سر باز میکنه

وقتی جنگل بنفشه رو کشف میکنم

وقتی هوس تجربه هر تازگیی رو دارم

تو کنارمی حتی وقتی کنارم نیستی.سفر شمال یه سفر ساده نیست.سفر به کودکی و خاطره های تو هم هست.وقتی دبیرستان قدیمیت رو میبینی و قفل سکوتت شکسته میشه وناگهان مث یه دفتر خاطرات کهنه باز میشی.

کنار ساحل این دریا یه بچه رو میبینی که با دوستاش مسابقه زیر ابی رفتن گذاشته

سفر شمال سفر به پیچ و خم حس گناه منه.همیشه دنبال اون نگاه بی ترجمه میگردم 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
فاطمه

چه خوب که وقتی داری تو تجربه های بکر غوطه می خوری یکی کنارته... من دشمن احساس گناه ام! میشه یه راهی واسش پیدا کنی؟

مجتبي(شاسوسا)

سفر شمال سفر به پیچ و خم حس گناه منه.همیشه دنبال اون نگاه بی ترجمه میگردم اين جمله به هم ريخت منو .....نمي دونم چرا؟....يعني مي دونم و نمي تونم باهاش كنار بيام ......سخته ....خيلي