881123

تنفس سکوت در متن هاشور خورده جنگل

 نجوای باران در گوش برگهای سبز

 فوران عطر چاچوق

تحریک دستهای منطق برای به اغوش کشیدن سرمای بی وزنی

اواز ارتفاع

جای خالی نگاه تو

و از هر جیز خواستنی تر

پناه بردن به دستهای دورگه ایست که مرد شدنش را میبینم  

برای جابر

/ 0 نظر / 6 بازدید