خوارس

خواب
نویسنده : کوثر - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٦
 

خواب دیدم

همیشه درست به همینجا که میرسم گیر میکنم.

باز بر میگردم تا ببینم کجای کارم لنگیده،ولی بعد از مدتی خودم را بی هدف و سرگردان در میان گذشته پیدا میکنم .باید راه حلی باشد....فرمولی یا نمیدانم .....قرصی....دوایی....چیزی..............

چطور میشود که گاهی بلدم با همه ی پلیدی ها بجنگم و گاهی انگار که یک شیطان بالفطره بوده ام.....با قدرت و افتخار از میان همه ی ظرفیت های موجود دست دراز میکنم و تکه ای از سیاهی را برمیدارم؟

گاهی شک میکنم که این جنگ بین خدا و شیطان در من فقط یک بازی تبلیغاتی است برای انکه ذهنم را از حقیقت منحرف کند.حقیقتی که بسیار به من نزدیک است.

این چه خوابی بووود؟

گیج ترم کرد.