خوارس

 
نویسنده : کوثر - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 

در واقع

هیچ کس نیست که

تو

رابفهمد.

 

 

و یا پشت خواستن تو دلیلی غیر از خودش پیدا کنی.

سالها و سالها و سالها 

چه احمقانه پشت کتابهای قطور و چند جلدی

پشت فیلمها و قصه ها

پشت رفاقت ها

پشت خاطره ها

قایم شدم  تا حواسم را پرت کنم از این تنهایی .

 

ولی باز ارام و با نفرت پیدایم میکنی و زیر گوشم زمزمه میکنی, سک سک.