خوارس

ترس
نویسنده : کوثر - ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
 

داشتم ظرف میشستم و البوم جدید شاهین و گوش میدادم و حواسم به ایلیا بود و به تکالیف اخر هفته ی بچه های کلاس فکر میکردم و دلشوره ی خونه تکونی داشتم و.......................

 

منی که شعر میگه و شعرهاشو برای کسی نمی خونه از همه ی من های دیگه ام قوی تره .  و البته ترسو تر .این شعرم رو بخونین و بی ملاحظه نظر بدین . مثل یه دوست.

 

من از تمام حادثه های بدون شرح                                                                                                                 

از شهر های خالی پر پر زنور و طرح                                                                                                           

از چشم های خیس تو با لقمه در دهان                                                                                                             

از دردهای قاعده و عرض استخوان                                                                                                              

از زن شدن کنار تو از جنگ با خودم                                                                                                              

از انفجار شیشه ای سنگ تا خودم                                                                                                                 

ازروزهای مضطرب ترس از گناه                                                                                                                 

ازشرم های ساکت تحلیل اشتباه                                                                                                                    

از گم شدن کنار تو با تو درون تو                                                                                                                 

از تکیه بر تمامیت سرنگون تو                                                                                                                     

کابوس های خیس عرق را شناختم                                                                                                               

در بطن بی تعهدی ام لانه ساختم                                                                                                                  

به این غروب غمزده ی ما نگاه کن                                                                                                               

گاهی تو هم به خاطر من اشتباه کن