خوارس

 
نویسنده : کوثر - ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢
 

نیاز به تو کجای من دفن شده است که اینهمه سال گذشت و برانگیخته شدنش ارزویم شده است.مثل حجمی از ماده ای بی ارزش و لزج خودم را به شکل هر ظرفی دراوردم تا شاید از شکلها تشکیل شوم ولی حالا که ریخته ام بر زمین :

چقدر سخت شده برایم باور کردن اینکه هیچکدام هویت من نبوده اند.سکوت میکنم و در گوشه ای تاریک به این هجو پازل گونه ی غریبه زل میزنم به این زن به این مادر به  فرو ریختن و دوباره ساخته شدنم.کجاست ارمانشهر متعاادل درون من؟